Skillnad på Posters/Affischer

De allra flesta känner till orden affisch och poster, men vad är skillnaden på dem egentligen? En affisch är kortfattat förklarat en form av reklam- eller informationsanslag, som består av ett budskap antingen i text och bild eller bara en av de två uttrycksformerna. En poster däremot påminner mycket om en affisch, men vars syfte enbart är som dekoration och utsmyckning. Vanligtvis ramas en poster in och sätts upp på väggen som en del av inredningen.

Detta kännetecknar en affisch 

Affischer har länge varit en del av den media vi möts av dagligen, oavsett om det gäller event och nöjen eller mer allvarliga sammanhang. En affisch har i syfte att sprida information, uppmuntra och övertyga läsaren till något. Det kan handla om att gå på den senaste teatern, rösta på ett särskilt parti eller att köpa något som är till försäljning.

Något som vanligtvis kännetecknar en affisch är att den består av en bild som lockar betraktaren till att studera affischen närmare och därmed även att läsa texten. Det är alltså ett samspel av bild och text som tillsammans skapar en formgivning i syfte att påverka mottagaren. Den text som finns med på affischen är vanligtvis kortfattad och konkret, samtidigt som den ofta innehåller uppgifter om var man kan få tag på mer information kring ämnet. Exempel på existerande och vanligt förekommande affischer är bland annat filmaffischer, propaganda och valaffischer.

Detta kännetecknar en poster

En poster är ett tryck av en bild med eller utan text, vars syfte är att pryda väggen som dekoration och kan antingen hängas upp inramad eller som den är. Det är också möjligt att ha en poster med bara text. Egenskaper som kännetecknar en poster är att den ska vara iögonfallande och ha en snygg, estetisk utformning. Det är också vanligt med posters som är en reproduktion av ett känt konstverk, vilket givetvis är billigare att köpa än originalkonst.

Med tiden har posters kommit att bli en egen konstform och sätt att uttrycka sig på. I dagsläget finns det flera olika former att skapa posters på och tekniker att använda sig av. En poster kan dessutom ha tryck på båda de existerande sidorna.

Använda en affisch som poster

Slutligen är det heller inte ovanligt att människor väljer att rama in affischer som de tycker särskilt mycket om. Det kan till exempel handla om reklam för en konsert av ett omtyckt band, vilket gör att affischen då blir en form av poster närden ramas in och fästs på väggen.