Olika posters

Posters är ett enkelt, men kreativt sätt att använda som dekoration och utsmyckning till bland annat hemmet. Man kan välja att hänga upp dem direkt på väggen eller att rama in dem, beroende på vad man är ute efter. Det finns mängder av olika posters i alla tänkbara motiv och storlekar, som dessutom kan vara indelade i olika kategorier. Gemensamt för dem alla är dock främst att vara dekorativa och bidra till inredningen.

Reproduktioner av konstverk 

Många posters är en återspegling av ett redan existerande konstverk, som vanligtvis är känt som exempelvis Mona Lisa. Det kända motivet har då tryckts på postern och ger köparen möjlighet att kunna pryda väggen med ett vackert motiv till ett billigare och förmånligare pris i jämförelse med originalkonstverket. Till denna kategori hör inte bara målad konst, utan även kända fotografier av till exempel städer eller personer.

Posters av idoler 

En av de absolut vanligaste formerna av posters är de som föreställer kända personer och ikoner, vilka ibland kallas för idolposters. Det kan handla om allt från kända band och artister, till skådespelare och duktiga fotbollsspelare där Zlatan är ett väldigt känt exempel. Kända personer som gjort någon form av avtryck i historien avbildas ofta i form av tryck på en poster. Det kan vara både människor som har levt eller som fortfarande är i livet.

Posters i syfte att lära ut

Ytterligare en typ av posters är de som består av information i både text och bild. Meningen med postern är alltså att lära betraktaren något. Det kan till exempel vara en bild på den mänskliga kroppen med tillhörande text på de olika kroppsdelarna, de olika multiplikationstabellerna och deras lösningar eller hur man säger ett ord på flera olika språk. I sådana fall blandas både estetisk utsmyckning med lärdom, vilket fyller två funktioner.

Posters som inredning

Vidare finns det posters som enbart är till för att dekorera och därmed blir en del av inredningen, precis som en tavla. Det kan till exempel vara tryck från naturen eller en känd plats. Vanligare och vanligare blir det dessutom med grafiskt tillverkade posters som skapats i ett program. Sådana posters kan exempelvis föreställa mönster, djur eller enbart texter med vackra citat och budskap.

Detta är bara ett axplock av exempel på posters som går att hitta i butik och online. Det finns posters med alla tänkbara motiv och ibland ges även möjligheten att som köpare få bestämma vad postern ska föreställa. Det är bara fantasin som sätter gränserna.